Kształcenie na odległość na IIUWr

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Instrukcje logowania dla studentów KNO:
  1. Nazwa użytkownika składa się z pierwszej litery Twojego imienia, dwóch pierwszych liter nazwiska oraz 5 ostatnich znaków Twojego numeru PESEL. Np. Jan Kowalski mógłby mieć nazwę użytkownika jko12345.
  2. Hasło to Twój numer PESEL.

Wszelkie problemy techniczne można zgłaszać do administratora systemu.