Organizacja pracy biurowej
TECHNIKA BIUROWA
PODRĘCZNIK DO:
  • TECHNIKI BIUROWEJ,
  • ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA BIURA
Organizacja pracy biurowej
kurs jest nastawiony na zwiększenie kompetencji w zakresie układania egzaminów i testów

Technika biurowa