Available courses

Kartkówki i sprawdziany

Test pozwoli Ci na sprawdzenie Twoich wiadomości, a także na poznanie nowych...


„Od obiektywu do ekranu”
Fototechnika multimedialna - część I

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu fizyki współczesnej. W czasie kursu, będzie można poszerzyć swoją wiedzę o budowie materii, najnowszych badaniach prowadzonych w CERN oraz podyskutować o mikro- i makroświecie.
Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pasjonatów.

Cele kursu:

1) stwarzanie możliwości analizy i interpretacji wyników empirycznych "pomyślanych" lub uzyskanych na drodze samodzielnych obserwacji oraz swobodnej dyskusji o doświadczeniach,

2) przetwarzanie informacji zapisanych w postaci tekstu, tabel, wykresów, symulacji przy pomocy technologii informatycznej.

Kontakt z nauczycielem: esz04960@gmail.com

Kurs zaliczeniowy Małgorzaty Bandury, który pomoże ci w przygotowywaniu się do matury z fizyki i astronomii. Zakres tematyczny - mechanika (zderzenia).

Celem tego kursu jest przygotowanie nauczyciela do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Celem tego kursu jest przygotowanie uczestnika do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Kurs będzie wsparciem w drodze zawodowej nauczyciela kontraktowego, który szczegółowo pozna procedury awansu, przygotuje sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zgromadzi niezbędne dokumenty do postępowania egzaminacyjnego, przygotuje prezentację własnego rozwoju zawodowego.

Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs
Kurs z matematyki "Przekszatłcenia geometryczne na płaszczyźnie" dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalych.

KURS: PODSTAWY TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH
Kurs dotyczy podstaw budowy firmowych stron internetowych w zakresie: wykorzystania stron internetowych w działalności gospodarczej, zawartości firmowej strony WWW i jej wyglądu, dobrania kolorów strony, wykorzystania elementów multimedialnych, formatowania i kodowania tekstu w dokumencie HTML, poznania znaczników HTML, wstawiania tła, wstawiania odsyłaczy, wstawiania obrazków, wstawiania dźwięków, wstawiania filmów, wstawiania tabel, wstawiania formularzy, tworzenia podstron.
Efektem kursu będzie stworzenie własnej strony internetowej i umieszczenie jej na dowolnym serwerze w sieci.


"Już za rok matura!" Jeśli planujesz przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego, to jest to kurs właśnie dla Ciebie! Możesz tu powtórzyć zdobyte do tej pory wiadomości, poćwiczyć zadania maturalne, wzbogacić swoje słownictwo, oswoić się z formą egzaminu. Możesz też w każdej chwili zadać mi pytanie, czy wyjaśnić wątpliwości. Zapraszam na kurs!
Kurs będący pracą dyplomową studiów podyplomowych KNO. Obejmuje tematy dotyczące rolnictwa i wyżywienia ludności świata, będące składową geografii społeczno- ekonomicznej Polski i świata.

Zdobędziesz niezbędne informacje o miastach, górach, rzekach, zabytkach i innych atrakcyjnych miejscach Wielkiej Brytanii, poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą GB, Udoskonalisz znajomość języka angielskiego.Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy chcą w sposób nowoczesny i kompetentny przekazywać wiedzę oraz komunikować się szybko i bezproblemowo ze swoimi uczniami. Umieszczenie swojej strony w Internecie i zarządzanie nią zapewni bezpośredni kontakt z uczniami i zwiększy integrację z nimi. Przekaz elektroniczny daje swobodę wypowiedzi, ośmiela i rozwija wiele potrzebnych młodemu człowiekowi umiejętności. Witryna to nowoczesne i obecnie niezbędne narzędzie dydaktyczne. To tak­że doskonały komunikator z rodzicami. Współczesny rodzic zabiegany, zapracowany nie ma czasu (niestety) na przychodzenie do szkoły. Dlatego bardzo chętnie skorzysta z wirtualnego spotkania z na­uczycielem, a także czytając jego stronę zapozna się pozytywnie z wizerunkiem nauczyciela. Nauczy­ciele mogą umieszczać na witrynie m.in. przykładowe sprawdziany, zadania, opracowane przez siebie multimedialne materiały do nauki, linki do artykułów lub inne przydatne w procesie nauczania doku­menty. To także świetna forma do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Kurs ten jest przygotowywany dla uczniów zdolnych, przygotowujących się do konkursów ale również dla innych zainteresowanych. Mam zamiar prowadzić go w formie hybrydowej.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką związaną z dziennikarstwem. Obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Czy warto wprowadzić kształcenie modułowe? 12 kroków od zera do wprowadzenia

Przedmiotem kursu są wybrane zagadnienia z zakresu inwestycji na rynku kapitałowym.
Kurs adresowany jest do młodzieży niepełnosprawnej
z dysfunkcjami narządów ruchu.
W wyniku procesu kształcenia uczeń:
• uzasadni konieczność oszczędzania środków finansowych
• zidentyfikuje formy oszczędzania środków finansowych
• dokona wyboru oferty lokaty i prowadzenia rachunku
w banku
• scharakteryzuje formy inwestowania
• oszacuje ryzyko planowanej inwestycji
• uzasadni sens obowiązku emerytalnego
Jak kształtować aktywną postawę ucznia oraz chęć odkrywania nowych zjawisk- zapewne metody aktywizujące, których skuteczność jest niewątpliwie duża, dostarczają ciekawych rozwiązań. Zapraszam na kurs doskonalący nauczycieli ze wszystkich poziomów szkół.

Zagadnienia z prądu elektrycznego, pola magnetycznego i indukcji elektromagnetycznej są tematem tego kursu. Przeznaczony jest dla uczniów szkoły średniej. Udział w tym kursie będzie dla młodzieży lekcją sprawdzenia swoich umiejętności a także nabycia nowych.

W naszym kursie zaliczeniowy mogą wziąć udział nauczyciele i inne osóby (np. pracownicy domów kultury, gminnych i powiatowych wydziałów ochrony środowiska) zainteresowane realizacją edukacji ekologicznej w środowisku lokalnym.
Kurs nie jest przeznaczony dla uczniów żadnych typów szkół.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów powtarzających materiał do matury z działu Hydrosfera oraz zagadnienia związane z przyrodniczą działalnością wód i ich gospodarczym wykorzystaniem. Z kursu korzystać mogą również uczniowie klas młodszych realizujący bieżący materiał lub przygotowujący się do konkursów i olimpiad geograficznych. W kursie znajdują się zadania dotyczące jednego zagadnienia oraz zadania przekrojowe (np. zadania z poprzednich matur).


To jest DEMO "Kursu zerowego"

"Kurs zerowy" przygotowuje do korzystania z e-learningu, jest w całości przez Internet czyli bez wychodzenia z domu.
"Kurs zerowy" jest metodycznie pożądany dla wszystkich osób rozpoczynających edukację przez Internet.
Kurs przeznaczony jest dla dzieci klasy pierwszej i jest 1-szą częścią cyklu "spotkań z komputerem" dla uczniów szkoły podstawowej

Kurs przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej - część I


Kurs przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej - część II


Materiał przeznaczony dla klasy III nauczania zintegrowanego

Kontynuacja kursu E-fizyka
Kurs przeznaczony dla Studentów studiów niestacjonarnych na kierunku politologia. Omówione zostały podstawowe zagadnienia i definicje:e-zdrowia, e-pacjenta, telemedycyny, teleopieki, konsekwencji wdrażania ICT dla polityki zdrowotnej.
Kurs przeznaczony dla Studentów studiów niestacjonarnych na kierunku politologia. Omówione zostały podstawowe zagadnienia: system zdrowotny, reforma zdrowia, podejście racjonalne i inkrementalne, modele systemów zdrowotnych, bariery w aplikacji mechanizmów rynkowych do ochrony zdrowia.
Kurs początkowy  edukacji z TI (od 10 lat)
E-books i Audio-books w kursach:"Spotkania z Małą Czarownicą", "W Krainie Tęczy", "Magia", "Tu, na tej ziemi I"
Kurs obejmuje poziomy: gimnazjalny i  ponadgimnazjalny.

Pisemnie formy wypowiedzi - cz. I
(przygotowanie do egzaminu 6-klasisty).


Kurs początkowy ogólny z elementami TI - od kl. IV

Kurs przeznaczony dla uczniów rozpoczynających przygodę z grafiką komputerową
Świat należy do odważnych i przedsiębiorczych

Kurs dla uczniów klasy 1 szkoły podstawowej

Organizacja pracy biurowej
TECHNIKA BIUROWA
PODRĘCZNIK DO:
  • TECHNIKI BIUROWEJ,
  • ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA BIURA
Organizacja pracy biurowej
kurs jest nastawiony na zwiększenie kompetencji w zakresie układania egzaminów i testów

Technika biurowa
Klasy TR
Technik ekonomista
Informatyka I
Platforma skierowana jest dla słuchaczy Szkoły Policealnej
Celem kursu jest inspirowanie ekspresji i aktywności dziecięcej, stworzenie możliwości jej ciągłego doskonalenia i rozwoju; przygotowanie do nauki na wyższych szczeblach kształcenia oraz dostarczenie uczniom wielu pozytywnych doświadczeń. Kurs został pogrupowany w trzy kręgi tematyczne: A to Polska właśnie,Poznajemy zwyczaje andrzejkowe i mikołajkowe,Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Jeśli masz 9-10 lat i lubisz pracować na komputerze, zaloguj się na kurs i zostań komputerouczniakiem, jeśli się wahasz kliknij tu: ppt.
Przygotowanie do matury z j. niemieckiego
Projekty w PSP Prószków
Site news

(There are no discussion topics yet in this forum)

Site news

(There are no discussion topics yet in this forum)