Kursy nie związane ze studiami informatycznymi prowadzonymi przez Instytut Informatyki UWr.
Miejsce ułatwiające prace członkom zespołu ds kształcenia w ramach e-learningu na Uniwersytecie Wrocławskim.

Przedmiot prowadzony w ramach Studiów Podyplomowych z Informatyki dla nauczycieli - edycja SPI 54, rozpoczęcie studiów semestr zimowy 2015/2016