Metakurs zawierający materiały i informacje dla uczestników i instruktorów wszystkich kursów Akademii sieci CISCO w Instytucie Informatyki UWr.
Kurs zawiera materiały zgromadzone do przedmiotu Algorytmy tekstowe, przydatne w wielu edycjach.
Kurs z materiałami wspólnymi dla wykładu i ćwiczenio-pracowni z Baz danych na kilka lat