Materiały i informacje dla studentów uczęszczających na przedmiot Bazy danych w Instytucie Informatyki UWr. w roku akademickim 2014/15 w semestrze letnim
Kompresja danych 2015
Programowanie logiczne
Rozejrzyj się wokół siebie okiem informatyka. Stajemy się stopniowo „włączkami do Systemu”. I nie są to już moje przewidywania i straszenia sprzed iluś tam lat. To zjawisko potwierdzają obecnie inni, nader fachowi obserwatorzy. Z drugiej strony spróbuj dziś żyć bez systemów!... Te dwa spostrzeżenie wyznaczają ramy referatów, które studenci mogą przygotowywać na to seminarium -- ramy praktycznie bez granic. Liczy się sposób prezentacji, własny wkład studenta w temat, twórcze spojrzenie na wybrany system i zdolność wnioskowania o skutkach jego rozwoju lub zaniechania. [zpl] 

Kurs dla kandydatów dla stażystów w ramach programu "Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim źródłem sukcesu zawodowego"