Kurs przeznaczony na sprawy organizacyjne związane z zawodami.
Kurs roboczy dla organizatorów CERC 2010
Miejsce na zebranie informacji i dokumentow ad. CEPC 2008

Wersja próbna

Kurs jest przeznaczony do gromadzenia, weryfikacji i udostępniania tematów prac dyplomowych. Kurs jest administrowany przez Komisje ds. prac dyplomowych Instytutu Informatyki