Kurs z informacjami i materiałami do seminarium "Bazy danych - nowe trendy" poprowadzonego w semestrze zimowym 2010/2011.