Zajęcia obowiązkowe dla studentów II-go stopnia w semestrze letnim 2010/11. Wykład (15h) + ćwiczenia (15h).