Punktacja za ćwiczenia/pracownie z Sieci Komputerowych 2011 w grupie TWI.