Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi algorytmami i protokołami występującymi w obliczeniach rozproszonych. Rozważane są modele synchroniczne i asynchroniczne bez wspólnej pamięci. Główny model komunikacji, to wymiana komunikatów.