W ramach zajęć zostaną zaprezentowane techniki przetwarzania dużych danych (m.in. systemy Hadoop, HBase, Pig, Hive, HadoopDB).