Wiele problemów algorytmicznych ma prostsze i bardziej efektywne rozwiązania, jeśli dozwolimy w nich na korzystanie z wartości losowych. Niektóre algorytmy deterministyczne powstały poprzez derandomizację algorytmów probabilistycznych. Dlatego znajomość możliwości i ograniczeń stosowania losowości w algorytmice jest niezbędnym składnikiem wykształcenia współczesnego projektanta algorytmów. Wykład omawia podstawowe techniki probabilistyczne i przedstawia ich zastosowanie do rozwiązywania klasycznych zagadnień algorytmicznych.