Przedmiotem są: interpreter poleceń i filtry tekstowe oparte na wyażeniach regularnych, kompilator C z bibliotekami, mechanizmy programowanie procesów i komunikacji międzyprocesowej, oraz standardy i zagadnienia przenośności.