Kurs dla kandydatów na staże w ramach studiów zamawianych 2009-2011.