Kurs dla kandydatów na staże zamawiane w roku 2013, którzy stażu nie odbyli.