Płatne staże zawodowe w Polsce i za granicą w ramach projektu "Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim" studenci Wydziału Matematyki i Informatyki.