Kurs z wstępnymi informacjami dla studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia.