Miejsce na przedstawienie studentom propozycji tematów prac dyplomowych (mgr, lic i inż)