Seminarium poświęcone jest klasycznym technikom i rozwiązaniom stosowanym w kompilatorach języków funkcyjnych takich jak Ocaml, SML, Scheme i Haskell, jak również nowym osiągnięciom w dziedzinie implementacji języków funkcyjnych.