Przedmiot stanowi wprowadzenie do formalnych podstaw niezawodnego oprogramowania, przy użyciu systemu Coq. Poruszana tematyka dotyczy wybranych elementów logiki, teorii języków programowania oraz samego systemu Coq, a całość przedmiotu realizowana jest w oparciu o podręcznik Software Foundations.