Seminarium odbywa się we wtorki w godzinach 16:15–18:00 w sali 105.