Seminarium: algorytmy w komunikacji bezprzewodowej