Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom przetwarzania języka naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zagadnienia tworzenia agentów konwersujących (botów)
  • syntezy i analizy mowy
  • automatycznego tłumaczenia tekstów w języku naturalnym

Każdy uczestnik seminarium wygłosi co najmniej jedno wystąpienie. Jeżeli nie zostanie w ten sposób wypełniony cały semestr, wówczas (w zależności od woli uczestników) odbędzie się druga tura wystąpień, albo będą realizowane (grupowe) miniprojekty, związane z tematyką seminarium.