Kurs prowadzony w semestrze zimowym roku akad. 2009/10. Dostępny dla studentów, którzy zaliczyli semestry 1–3 CCNA Exploration.