Kurs programowania w języku Haskell w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/10. Wykład (30h) + pracownia (30h).