Tegoroczne seminarium z Baz danych będzie dotyczyło głównie zagadnień: struktur danych dla baz danych i przetwarzania dużych zbiorów danych (w bazach danych oczywiście). Będzie więc miało charakter bazowo-algorytmiczny.