Materiały i informacje organizacyjne do wykładu Algorytmy tekstowe prowadzonego w semestrze zimowym 2009/10