Jest to przedmiot przewidziany w programie studiów licencjackich.
Program tego przedmiotu znajduje się w opisie kursu.