Kontynuacja tematyki omawianej na wykładzie prowadzonym w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010. Przedmiot jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które zaliczyły wykład.