Available courses

Seminarium dotyczące zagadnień rozumienia języka naturalnego (takiego jak polski czy angielski) przez komputery.
Celem seminarium jest porozmawianie o tych zagadnieniach z baz danych, na które nie ma czasu w trakcie standardowego wykładu Bazy danych. Planuję więc zarówno poruszenie tematyki baz zawierających określone typy danych (geograficzne, multimedialne, temporalne), innych niż relacyjne sposoby modelowania danych (obiektowe bazy danych) oraz przetwarzania danych pod kątem różnych zapotrzebowań.
Ten kurs to miejsce na różne wieści i pomysły, które narodziły się w czasie lub już po KNO. Fora w innych kursach będę już starała się zamykać, natomiast aktywne dyskusje i kontakty przenosić do tego kursu.
Kurs przeznaczony dla osób kończących KNO w czerwcu.
Krótki kurs instalacji i konfigurowania Moodla i oprogramowania niezbędnego do jego działania (Apache, MySQL) w popularnych systemach operacyjnych (Linux, Mac OS X, Windows). Przedmiot jest nieobowiązkowy i nie będzie oceniany. Zajęcia praktyczne odbędą się na pracowni podczas dwóch ostatnich zjazdów III semestru (15–17 lutego oraz 29 lutego – 2 marca 2008). Zapisanie się na ten przedmiot w systemie Moodle jest deklaracją chęci przystąpienia do zajęć.
 • Prezentacja metod i narzędzi oceniania i ewaluacji w kształceniu na odległość.
 • Zapoznanie z zakresem i sposobami ewaluacji programów kształcenia zdalnego.

Zapoznanie z podstawami prawnymi dotyczącymi:

 • wykorzystania materiałów cudzych i własnych w kształceniu zdalnym,
 • wykorzystywania materiałów z internetu, pobierania ich z sieci i umieszczania w sieci
 • korzystania z innych źródeł.
Przedstawienie zasad organizacyjnych dotyczących przygotowania i prowadzania zajęć zdalnych oraz organizacji egzaminów do takich zajęć i ich ewaluacji.
To jest kurs tylko z nazwy. Za jego pośrednictwem
będą załatwiane wszelkie sprawy organizacyjne związane ze studiami KNO w II.
Celem seminarium jest umożliwienie uczestnikom prezentacji własnych dokonań w ramach studiów oraz własnych prac dyplomowych. Warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej w postaci kursu internetowego z własnej dziedziny oraz opracowania metodycznego tego kursu. Zajęcia będą odbywały się w okresie styczeń-luty 2008, jednak już teraz można zapisywać się na ten kurs.
Kurs ten jest wprowadzeniem do języków HTML oraz CSS. Kurs ten ma nauczyć tworzenia dobrze napisanych stron internetowych oraz nadawania im odpowiedniej formy.
Tematyką kursu są narzędzia informatyczne służące do gromadzenia i wymiany informacji oraz organizacji procesu kształcenia na odległość. W trakcie kursu będą omawiane: platformy edukacyjne, systemy zarządzania treścią (tworzenia i zarządzania witrynami internetowymi, organizacji forów i list dyskusyjnych, tworzenia i zarządzania zasobami informacji typu Wiki). Szczególny nacisk będzie położony na platformę edukacyjną Moodle i naukę korzystania z niej z poziomu nauczyciela. Pozostałe tematy będą traktowane informacyjnie.
Ten kurs rozpoczął się 20 sierpnia i jest prowadzony CENTRALNIE przez Uniwersytet Warszawski dla wszystkich studentów KNO z 5 okręgów z całej Polski. Wszystkie związane z nim aktywności (zapisy, grupy, zadania i wykłady) znajdują się na platformie Moodle uruchomionej na Uniwersytecie Warszawskim i dostępnej pod adresem come.uw.edu.pl/kno Tam należy koniecznie zajrzeć w celu uczestnictwa w zajęciach. W celu wyjaśniania wątpliwości i rozwiązywania problemów należy pisać pod adres e-mail: kno@uw.edu.pl

Wprowadzenie w problematykę kształcenia na odległość, poprzez zapoznanie z:

 • ewolucją szkoły i edukacji pod wpływem zmian w technologii i społeczeństwie;

 • ewolucją kształcenia na odległość i przykładami realizacji takich form;

 • specyfiką kształcenia na odległość;

 • metodami kształcenia na odległość.


 • Usystematyzowanie i powtórzenie podstawowej wiedzy dotyczącej posługiwania się komputerem.
 • Nabycie/doskonalenie umiejętności posługiwania się pocztą elektroniczną oraz korzystania ze stron WWW .
 • Wprowadzenie w problematykę sieci komputerowych w zakresie niezbędnym do przygotowa­nia i prowadzenia zajęć edukacji zdalnej przez Internet

Site news

(There are no discussion topics yet in this forum)

Site news

(There are no discussion topics yet in this forum)

Site news

(There are no discussion topics yet in this forum)